Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp

13-06-2022 16:00

Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø - mødelokale 5

Medlemmer af udvalget:

Kirsten Rask

Formand

Jacob Panton-Kristiansen

Tina-Mia Eriksen

Carli Louise Hækkerup

Steen Rugaard Christensen

Frank Guldfred

Næstformand

Lise Schleiss

John Larsen

Tine Haar

Funktionschef

Troels Petersen

Konsulent

Mette Dyrlund Jacobsen

Specialkonsulent

Fraværende:

Tina-Mia Eriksen


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Lukket) Beslutning i klage over psykiater  3

3 (Lukket) Beslutning i klage over øjenlæge 6

4 (Lukket) Beslutning i klage over ortopædkirurg 8

5 (Lukket) Beslutning ift. ansøgning om konvertering fra deltidspraksis til fuldtidspraksis 11

6 (Lukket) Gensidig orientering 14

7 (Åben) Orientering om ny overenskomst af 1. april 2022 15

8 (Åben) Eventuelt 16

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp 17


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Indstilling

Administrationen indstiller

atdagsorden godkendes.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende

Tina-Mia Eriksen

Bilag

.

2 (Lukket) Beslutning i klage over psykiater

3 (Lukket) Beslutning i klage over øjenlæge

4 (Lukket) Beslutning i klage over ortopædkirurg

5 (Lukket) Beslutning ift. ansøgning om konvertering fra deltidspraksis til fuldtidspraksis

6 (Lukket) Gensidig orientering

7 (Åben) Orientering om ny overenskomst af 1. april 2022

Sagsresumé

Ny overenskomst om speciallægehjælp er trådt i kraft den 1. april 2022. Der holdes en præsentation af denne, inkl. drøftelse og opfølgende spørgsmål. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ny overenskomst om speciallægehjælp er trådt i kraft den 1. april 2022. Samarbejdsudvalget besluttede på sit møde den 14. marts 2022, at speciallægerne i samarbejde med administrationen, giver en præsentation af den nye overenskomst på næste samarbejdsudvalgsmøde.

Elementer i den nye overenskomst om speciallægehjælp præsenteres af næstformand i FAPS, Per Flesner, med supplement af administrationen.

Der er afsæt 45 minutter til præsentation, inkl. efterfølgende drøftelse og opfølgende spørgsmål.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller:

atorienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fraværende

Tina-Mia Eriksen

Bilag

.

8 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Indstilling

Administrationen indstiller,

At emner under eventuelt tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende

Tina-Mia Eriksen

Bilag

.

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Skriv sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Tina-Mia Eriksen

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener