Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

12-05-2022 17:00

Medlemmer af udvalget:

Susanne Lundvald

Formand

(A)

Flemming Damgaard Larsen

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Mette Feenstra

Peter Wied

Næstformand

Camilla Høegh-Guldberg

Leah Lett

Susanne Larsen

Fraværende:

Jette Leth Buhl

(F)

Camilla Høegh-Guldberg


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Lukket) Generel orientering om forhold i praksissektoren til møde i Samarbejdsudvalget 12. maj 2022 3

3 (Åben) Orientering om møder i Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis den 4. november og 14. december 2021 5

4 (Lukket) Beslutning - ansøgning om nedsat patientantal 7

5 (Lukket) Beslutning – klage over lægehus 8

6 (Lukket) Beslutning - klage over lægehus 10

7 (Åben) Eventuelt 11

8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis 12


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen er vedtaget

Fraværende

Jette Leth Buhl

(F)

Camilla Høegh-Guldberg

Bilag

.

2 (Lukket) Generel orientering om forhold i praksissektoren til møde i Samarbejdsudvalget 12. maj 2022

3 (Åben) Orientering om møder i Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis den 4. november og 14. december 2021

Sagsresumé

Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis afholdt møder den 4. november og 14. december 2021. Referaterne er vedlagt og nedenfor gives en kort opsummering af 2 udvalgte sager.

Sagsfremstilling

Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis, møde den 4. november 2021.

Punkt 6 (Fortrolig) SU oversender sag vedr. fejlagtig afregning hos X, Region X
Region X modtog en henvendelse fra patient X, som mente, at X uberettiget havde opkrævet honorar for to konsultationsydelser. Samarbejdsudvalget var på deres møde 12. august 2021 enige om at indstille til Landssamarbejdsudvalget, at Lægehuset skal tilbagebetale 290,72 kroner i henhold til overenskomstens § 108 stk. 8, da de vurderede, at der var tale om uberettigede opkrævninger.

Af Sekretariatets bemærkninger fremgår det, at det undtagelsesvis kan være relevant at yde en konsultation pr. brev, selv om der ikke foreligger en skriftlig henvendelse fra patienten. Det er ikke sekretariatets vurdering, at det i den konkrete sag har været berettiget, at Lægehuset har taget honorar for at sende et brev, hvor der oplyses om et negativt covid-19 svar.

Udvalget tiltrådte indstillingen. PLO bemærkede, at det var uden præjudice for kommende sager vedr. ydelse 4484.

Landssamarbejdsudvalget for Almen Praksis, møde den 14. december 2021.

Punkt 25 (Fortrolig) Læge X anker SU's afgørelse vedr. inddragelse af ubesat kapacitet, Region X
Læge X har haft en ledig lægekapacitet siden 1. juni 2017. Kapaciteten blev opkøbt fra en ophørt kollega. Lægen blev bedt om bemærkninger flere gange, men reagerede ikke på regionens henvendelse. Samarbejdsudvalget besluttede at inddrage den ubesatte kapacitet. Lægen har anket beslutningen.

Af Sekretariatets bemærkninger fremgår det, at ejerlægen er ansvarlig for at kende overenskomstens bestemmelser – herunder bestemmelsen om at en ny kapacitet skal besættes med en ansat læge indenfor et år efter erhvervelsen. I den konkrete sag er der gået fire år, hvor der ikke er ansat en læge, og der er ikke reageret på de henvendelser, der har været fra regionen.

Landssamarbejdsudvalget meddeler læge X, at den ubesatte kapacitet inddrages med virkning fra 1.1 2022.

Landssamarbejdsudvalget beslutter, at der straks lukkes for tilgang af nye patienter indtil antallet af patienter, svarer til én kapacitet, dvs. maksimalt 2.700 patienter, eller at lægen kontakter regionen med henblik på en anden løsning.

Indstilling

Administration indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning

Fraværende

Jette Leth Buhl

(F)

Camilla Høegh-Guldberg

Bilag

1. Anonymiseret ref. LSU 14. december 2021 (002) (DokID: 10346243 - EMN-2022-00361)

2. Referat fra møde i LSU november 2021 anonymiseret (003) (DokID: 10346242 - EMN-2022-00361)

4 (Lukket) Beslutning - ansøgning om nedsat patientantal

5 (Lukket) Beslutning – klage over lægehus

6 (Lukket) Beslutning - klage over lægehus

7 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

Skriv et resumé af sagen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

På anmodning fra PLO-Sjælland undersøger Administrationen mulighederne for at få væsentlige synspunkter ført til beslutningreferat

Fraværende

Jette Leth Buhl

(F)

Camilla Høegh-Guldberg

Bilag

.

8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Jette Leth Buhl

(F)

Camilla Høegh-Guldberg

Bilag

.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener