Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for det nære sundhedsvæsen

10-02-2021 09:00

Video

Medlemmer af udvalget:

Trine Birk Andersen

Formand

(A)

Christian Wendell-Neergaard

Næstformand

(C)

Anders Koefoed

(V)

Anne Møller Ronex

(B)

Jan Herskov

(O)

Jens Gredal

(A)

Jens Ravn

(V)

Julie Jacobsen

(O)

Kirsten Rask

(A)

Fraværende:

Jan Herskov

(O)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen 4

3 (Lukket) Drøftelse af og beslutning om forslag til ny overenskomst om speciallægehjælp 5

4 (Åben) Aktuelle sager 8

5 (Åben) Næste møde 9

6 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen d. 10. februar 2021 10


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Bilag

.


2 (Åben) Orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen

Sagsresumé

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Udvalget vil modtage en aktuel status på COVID-19 situationen og dens betydning for det nære sundhedsvæsen, herunder situationens betydning for medarbejderne og patienter/borgere samt om der er aktuelle smitteudbrud. Der gives også en status på samarbejdet med kommuner og med almen praksis.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Bilag

.


3 (Lukket) Drøftelse af og beslutning om forslag til ny overenskomst om speciallægehjælp

4 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen drøftet.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Bilag

.


5 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes mandag d. 10. maj 2021 kl. 13.00 – 16.00.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Bilag

.


6 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen d. 10. februar 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener