Søg
 
Referat

2 (Åben) Orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen

Sagsresumé

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Udvalget vil modtage en aktuel status på COVID-19 situationen og dens betydning for det nære sundhedsvæsen, herunder situationens betydning for medarbejderne og patienter/borgere samt om der er aktuelle smitteudbrud. Der gives også en status på samarbejdet med kommuner og med almen praksis.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener