Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for det nære sundhedsvæsen

06-01-2021 13:00

Video

Medlemmer af udvalget:

Trine Birk Andersen

Formand

(A)

Christian Wendell-Neergaard

Næstformand

(C)

Anders Koefoed

(V)

Anne Møller Ronex

(B)

Jan Herskov

(O)

Jens Gredal

(A)

Jens Ravn

(V)

Julie Jacobsen

(O)

Kirsten Rask

(A)

Fraværende:


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen 4

3 (Åben) Aktuelle sager 5

4 (Åben) Næste møde 6

5 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen 6. januar 2021 7


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Bilag

.


2 (Åben) Orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen

Sagsresumé

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationens betydning for det nære sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Udvalget vil modtage en aktuel status på COVID-19 situationen og dens betydning for det nære sundhedsvæsen, herunder situationens betydning for medarbejderne og patienter/borgere samt om der er aktuelle smitteudbrud. Der gives også en status på samarbejdet med kommuner og med almen praksis.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Bilag

.


3 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen aktuelle sager.

Fraværende

Bilag

.


4 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes efter den formelle plan onsdag d. 10. februar 2021 kl. 9.00 – 12.00.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

.


5 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen 6. januar 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener