Søg
 
Referat

Referat - Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp

15-03-2021 16:00

Regionshuset, Sorø, Mødelokale 10

Medlemmer af udvalget:

Kirsten Rask

Medlem

Lars Folmann

Medlem

Flemming Damgaard Larsen

Medlem

Lene Madsen Milner

Medlem

Steen Rugaard Christensen

Medlem

John Larsen

Medlem

Frank Guldfred

Lise Schleiss

Medlem

Medlem

Fra administrationen

Tina Haar

Sekretariat

Bodil Vestergaard Nielsen

Sekretariat

Troels Petersen

Sekretariat

Fraværende:

Lars Folmann


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Lukket) Beslutning om forhåndstilsag til delepraksis 4

3 (Lukket) Beslutning om tilladelse til anvendelse af assisterende speciallæge 6

4 (Lukket) Orientering om opfølgning på speciallæges kontrolstatistik for 2019 8

5 (Lukket) Afslutning af kontrolstatistik, orientering 10

6 (Åben) Orientering om grå stær 12

7 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet 13

8 (Åben) Mødeplan for 2021 15

9 (Åben) Eventuelt 16

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved mødet i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp 17


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Lars Folmann

Bilag

.


2 (Lukket) Beslutning om forhåndstilsag til delepraksis

3 (Lukket) Beslutning om tilladelse til anvendelse af assisterende speciallæge

4 (Lukket) Orientering om opfølgning på speciallæges kontrolstatistik for 2019

5 (Lukket) Afslutning af kontrolstatistik, orientering

6 (Åben) Orientering om grå stær

Sagsresumé

Der er indgået supplerende aftale om grå stær i speciallægepraksis. Der orienteres om dette.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har i en årrække haft en lokal aftale (efter overenskomstens § 64) om udførelse af grå operationer i en række speciallægepraksis. 11 øjenlægerne tilsluttet aftalen er geografisk spredt i hele regionen.

Efter udbud indgik Regionen for 3 siden en aftale med en øjenklinik i Hørsholm om operation af en del patienter fra Region Sjælland. Denne aftale udløber til 1. april 2021, og herefter er den eksisterende aftale med de praktiserende øjenlæger udvidet med yderligere 2000 årlige operationer – til i alt 8000 operationer.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Politikerne er optaget af ventetiden. Den nye aftale træder i kraft pr. 1. april 2021 og vil blive fulgt.

Fraværende

Lars Folmann

Bilag

.


7 (Åben) Etablering af nyt system til administration af praksisområdet

Sagsresumé

Regionerne etablerer et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet, så det nuværende sygesikringssystem, Notus, kan udfases. Notus har eksisteret i 30 år og bygger på forældet teknologi.

Den nye løsning har fået navnet LUNA. Her gives en orientering.

Sagsfremstilling

Den nye løsning skal sikre, at regionerne også i fremtiden kan administrere praksissektoren i henhold til gældende overenskomster og lovgivning.

For at sikre den hurtigste og mindst risikofyldte transition fra det nuværende system til LUNA er der planlagt to hovedleverancer.

Leverance A kommer i 2021

Regionerne begynder at udskifte dele af praksisadministrationssystemet i 2021 med den første del af LUNA, leverance A. Hovedformålet med leverance A er at give alle fem regioner mulighed for at afregne i den nye fællesregionale løsning.

Afregningsdelen, som udgør størstedelen af leverance A, har været i brug i Region Midtjylland siden 2011. Med leverance A vil alle fem regioner anvende det systemmæssige setup, der allerede er i brug i Region Midtjylland.

Regionerne vil tage LUNA i brug i denne rækkefølge med én måneds mellemrum:

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

I Region Sjælland finder overgangen sted i perioden juni – september 2021 (sommerferie indlagt i planen).

For speciallægerne vil den sidste afregning i Notus afvikles ultimo juni, og første sagsbehandling i LUNA starter 2. juli 2021 med udbetaling (for juni måned) den 29. juli 2021.

Leverance A vil kun have lille betydninger for yderne:

Afregningsdokumenter (honorarspecifikationer) får en ny placering på Sundhed.dk

Afregningsdokumenterne får et andet grafisk udtryk, men har samme informationer som hidtil

Terminologien omkring fejltekster kan være anderledes

It-praksissystemer skal ikke ændres på grund af leverance A, og proceduren for indsendelse af regninger ændres ikke for speciallægerne.

Leverance B kommer i 2022

Hovedformålet med leverance B er at også selve yderadministration kommer over i en ny fællesregional løsning. Endvidere udvikles en mere moderne version af Datawarehus til analyseformål. Den planlagte ibrugtagningsperiode er 01.04.2022 - 30.08.2022.

Indstilling

Orienteringen er taget til efterretning

Yderne bliver orienteret i god tid.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Fraværende

Lars Folmann

Bilag

.


8 (Åben) Mødeplan for 2021

Sagsresumé

Der skal fastlægges mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

Følgende datoer har været i høring:

15. marts 2021 kl. 16.00

14. juni 2021 kl. 16.00

11. oktober 2021 kl. 16.00

13. december 2021 kl. 16.00

Indstilling

At mødeplanen godkendes.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Lars Folmann

Bilag

.


9 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Ikke noget nyt.

Fraværende

Lars Folmann

Bilag

.


10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved mødet i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Lars Folmann

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener