Søg
 
Referat

2 (Åben) Årsberetning 2020 Patientvejledningen

Sagsresumé

Patientvejledningens årsberetning 2020 er udarbejdet på baggrund af de henvendelser, som tilbagevendende giver anledning til udfordringer i spændingsfeltet mellem lovgivning og praksis. Patientvejledningen vil deltage i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

COVID-19-pandemien har præget henvendelserne i Patientvejledningen, hvorfor

Årsberetningen 2020 er en orienteringssag. Årsberetningen i år skitserer aktuelle temaer for 2020, men indeholder ikke patienthistorier som tidlige, grundet de ændret vilkår, der har været for patienterne som et resultat af COVID-19. Årsberetningen er vedlagt.

Patientvejledningen varetages af 5 sygeplejersker ansat i Sundhedsstrategisk Planlægning.

I tilknytning til årsberetningen er desuden vedlagt notat med administrationens opfølgning på de udfordringer, der adresseres i årsberetningen.

Patientvejledningen vil deltage i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud d. 18. maj 2021:

I forlængelse af udvalgets drøftelse er der udarbejdet vedlagte notat om patientvisitation og indkaldelsesbreve.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Dato: 18-05-2021

Orienteringen blev taget til efterretning. Inden behandlingen i Forretningsudvalget ønskede udvalget, at der gives en tilbagemelding til udvalget på indsatsen i forhold til visitation og indkaldelsbreve.

Fraværende

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 25-05-2021

Anbefales. Forretningsudvalget anmoder administrationen om, at der udarbejdes et oplæg, der dels beskriver status på de initiativer, der allerede er taget ift. aflyste, planlagte undersøgelser, kontroller og operationer, patientvisitation, indkaldelsesbreve og udbredelse af patientansvarlig læge, dels forslag til yderligere initiativer, der kan styrke indsatsen inden for disse områder og sikre løbende opfølgning på fremdriften.

Oplægget forelægges Forretningsudvalget forud for budgetprocessen for 2022.

Fraværende

Beslutning

Orienteringen med anbefalinger fra Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud og Forretningsudvalget blev taget til efterretning.

Fraværende

Charlotte Petersson (A)

Camilla Aff Bredegaad (A)

Trine Birk Andersen (A)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. Årsberetning 2020 Patientvejledningen (DokID: 9791483 - EMN-2020-35390)

2. Notat Administrationens opfølgning på Patientvejledningens årsberetning 2020.docm (DokID: 9793925 - EMN-2020-35390)

3. Håndtering af patientvisitation og indkaldelsesbreve.docm (DokID: 9859484 - EMN-2021-04805)Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener