Søg
 
Møde i

8. Status på mammografiscreening i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4216223

Resume

Efter renovering og opgradering af screeningsudstyr, er alle regionens tre mammografiscreeningsbusser atter i drift. Det er ikke muligt, at konstatere om de tidligere driftsmæssige problemer med trailerbussen, der betjener den østlige del af regionen, har haft betydning for deltagelsesprocent mm.

Der gives en generel status på renovering, resultater af den femte nationale screeningsrunde, samt dem forestående flytning af mammaradiologi fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 27. maj 2019, at renovere to af regionens tre trailerbusser til mammografiscreening. Således vil Region Sjælland også i fremtiden have et mobilt tilbud om mammografiscreening til kvinder i alderen 50 til 69 år i regionen.

Status på renovering er, at trailerbussen, der betjener den østlige del af Region Sjælland, atter er taget i drift den 25. november 2019. Trailerbussen der betjener den sydlige del af regionen er blevet opgraderet med nyt udstyr. Opgraderingen er sket under et planlagt ordinært servicevindue i november og december 2019.

Danske Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening har i årsrapport af 2019 gengivet resultaterne af den femte nationale screeningsrunde. Screeningsrunden løb i Region Sjælland fra 25. maj 2016 til den 31. juli 2018.

Da trailerbussen, der betjener den østlige del af regionen har været ude af drift siden midt i screeningsrunden og først er tilbage i drift midt i den aktuelle screeningsrunde, er det der dermed ikke muligt, at konstatere om de driftsmæssige problemer med trailerbussen, har haft betydning for deltagelsesprocent mm.

Årsrapporten viser at ca. 91.000 kvinder blev undersøgt i Region Sjælland. Heraf fik 671 konstateret brystkræft, hvilket svarer til 0,74 procent. På landsplan havde 0,62 procent kræft.

Mammografibusserne screener i gennemsnit mellem 60 og 70 kvinder om dagen. Udover undersøgelserne i busserne foregår screeningerne for brystkræft på Ringsted Sygehus. Selvom Region Sjælland præsterer godt på mange punkter, er der plads til forbedringer i svartiden. Målet er, at 95 procent får svar på undersøgelsen inden for 10 dage. Region Sjælland lå i seneste screeningsrunde på 74,4 procent. 96,8 procent fik dog svar inden for 20 dage.

Målopfyldelsen for pakkeforløb for brystkræft ligger på 76 procent i 3. kvartal i 2019.

Region Sjælland ligger over den aftalte nationale standard på 75 procent, men lidt under landsgennemsnittet for andelen af kvinder, der gør brug af muligheden for screening for brystkræft. 81 procent tog imod tilbuddet, mens gennemsnittet for hele landet ligger på 83,2 procent.

Lægerne på Ringsted Sygehus er Danmarks bedste til at finde brystkræft på et tidligt stadie, hvor kræftknuden måler under 10 millimeter, målt i procent. Sygehuset er også bedst til at opdage kræftknuderne, inden kræften spreder sig til lymfekirtlerne, hvor fra kræften risikerer at sprede sig til andre dele af kroppen.

Mammografiscreeningen overgår til Sjællands Universitetshospital pr. 1. april 2020, som en del af den planlagte flytning af brystundersøgelserne fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital. Overgangen påvirker ikke den tidligere politiske beslutning om mobile screeningssteder.

Det forventes, at det etableres et stoppested for mammografiscreeningsbussen i Ringsted, således kvinderne i Ringsted-området fortsat oplever et nært tilbud.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 10. januar 2020, pkt. 8

Orienteringen blev taget til efterretning.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener