Søg
 
Møde i

 

3. Status på LOFUS-undersøgelsen

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4347142

Resume

Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) erdet mest omfattende befolkningsstudie i et landområde i Danmark og fire års dataindsamling blev afsluttet den 13. februar 2020. LOFUS bidrager til forskning i sundhed, helbred og trivsel på Lolland og Falster. Ph.d. Randi Jepsen deltager på udvalgets møde med et oplæg om resultaterne af undersøgelsen. Det indstilles, at udvalget drøfter perspektiverne i LOFUS-undersøgelsen.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 29. juni 2020 vil projektchef, ph.d. Randi Jepsen holde oplæg om LOFUS-undersøgelsen.

Baggrund

LOFUS afsluttede fire års dataindsamling den 13. februar 2020. Undersøgelsen inkluderer borgere fra 0 til 96 år fra Lolland Falster og Guldborgsund kommuner. I alt har hver femte borger i Lolland- og Guldborgsund Kommuner bidraget med spørgeskemaoplysninger, blodprøver og tid i undersøgelsesrummet til vejning, måling af blodtryk m.m. Desuden har LOFUS en stor samling biologisk materiale i Region Sjællands Biobank. LOFUS-databasen kan bruges til mange forskellige forskningsprojekter mange år frem i tid.


Med gennemførslen af LOFUS styrkes forskningen i sundhed og social ulighed i sundhed i et område af Region Sjælland, hvor der både er sociale såvel som økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer.

Der er nedsat en forskningsstyregruppe i forbindelse med LOFUS. Forskningsstyregruppen modtager løbende nye ansøgninger om brug af data. Kombinationen af spørgeskemadata, resultaterne fra helbredsundersøgelsen og biologisk materiale åbner for en bred vifte af forskningsprojekter, udført af eksperter i mange forskellige videnskabelige discipliner som medicin, psykologi, sociologi, folkesundhed, genetik osv.

Perspektiver for LOFUS

I årene fremover må der forventes at komme mange forskningsartikler fra LOFUS. Mange forskningsgrupper er allerede gået i gang med at bruge data. Det gælder for eksempel psykiatrien, geriatrien og gynækologien i Region Sjælland. Ph.d.-studerende er i gang med at opgøre specialmålinger af fysisk aktivitet, analysere data om børns trivsel i familier med forældre med multisygdom og undersøge forekomst af og risikofaktor for ufrivillig vandladning. Der er også et ph.d.-studie i gang med analyse af de mange blodprøvesvar.

Eksempler på mulige forskningsområder i LOFUS er bl.a.:

· Forhold knyttet til sygdomme, opsporing af sygdomme og behov for tilbud til borgere med sygdomme.

· Forhold knyttet til folkesundhed, så som fysisk aktivitet, søvn, børns og unges trivsel, ældres funktion og familiers leveforhold og levevaner.

· Betydningen af den menneskelige genetik, sammensætningen af bakterier i afføring, udskillelsesstoffer i urin, almindeligt brugte blodprøver osv. for sygdomme, sundhed, sygelighed og dødelighed.

LOFUS forventes at give ny viden, som vil komme den brede befolkning til gode, både nu og i kommende generationer. Forventningen er, at data vil blive brugt til forskning i bl.a. en række sygdomme, social ulighed, livskvalitet og folkesundhed.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter perspektiverne i LOFUS-undersøgelsen i forhold til indsatser i Strategien for det nære sundhedsvæsen.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle mandag den 29. juni 2020, pkt. 3

Sagen drøftet. Udvalget er enige om, at LOFUS er et enestående vidensgrundlag for det videre arbejde med styrket sundhedsfremme og forebyggelse.

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener