Søg
 
Møde i

5. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4333172

Indsatsen Familie og Alkohol

I regi af Broen til Bedre Sundhed er indsatsen Familie og Alkohol etableret i et partnerskab mellem Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland kommuner, det lokale erhvervsliv og Trygfonden med fokus på familier og alkohol.

Siden februar har indsatsen Familie og Alkohol drevet en kampagne, der med succes har gjort vejen til hjælp mere tydelig for borgerne på Lolland og Falster. Kampagnen skaber opmærksomhed om en tidlig indsats rettet mod de familier, hvor alkohol er begyndt at fylde lidt for meget. Den gør opmærksom på det samtaleforløb, som Familie og Alkohol tilbyder uden krav om henvisning, med garanti for tavshedspligt og med mulighed for anonymitet.

Med intens aktivitet på Facebook, med postkort udført af tegneren af ”Live fra Lolland” og med en ny hjemmeside har kampagnen sikret en øget søgning og oplevet en fordobling i antallet af henvendelser marts, april og maj.

En aftale med renovationsselskabet REFA er med til at sikre, at indsatsens budskaber findes på alle flaskecontainere på Lolland og Falster. Der er produceret en video om indsatsen: https://regionsjaelland.23video.com/havde-du-for-mange-flasker-med-til

Evan Lynnerup (V) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener