Søg
 
Møde i

2. Trivsel og mestring i Coronakrisen blandt mennesker med psykiske lidelser

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4403118

Resume

Psykiatrien har gennemført en interviewundersøgelse med patienter i ambulant behandling for at opnå mere viden om og forståelse for patienternes trivsel og mestringsstrategier under corona-krisen. Udvalget præsenteres for undersøgelsen, dens konklusioner og de fremadrettede perspektiver og drøfter evt. formidling til samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Alle patienter har på en eller anden måde oplevet ændringer i hverdagen under corona-krisen, og for de fleste har det betydet ændringer i adfærd og håndtering af nye udfordringer og vaner.

Psykiatrien har gennemført en interviewundersøgelse med patienter i ambulant behandling for at opnå mere viden om og forståelse for patienternes trivsel og mestringsstrategier under corona-krisen.

Målgruppen for denne undersøgelse er ambulante patienter i enten distriktspsykiatrien eller i psykiatrisk klinik. Der blev gennemført 19 interviews i forår/forsommer 2020, som er analyseret og beskrevet i vedlagte rapport.

Undersøgelsen tegner et varieret billede af, hvordan corona-krisen påvirker hverdagen for den enkelte patient og deres nære relationer. Undersøgelsen giver et indblik i de interviewedes trivsel, deres personlige ressourcer og de strategier, de har brugt undervejs for at håndtere denne særlige situation, samt i deres oplevelse af kontakten med Psykiatrien.

Velfærdskonsulent i Psykiatrien Eva Ahrensburg har gennemført undersøgelsen og præsenterer udvalget for resultaterne.

Sagen skal i øvrigt ses i sammenhæng med det næste punkt på dagsordenen om evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den kvalitative undersøgelse og eventuelle formidling til samarbejdspartnere drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 2

Udvalget drøftede undersøgelsen og fandt det relevant at videreformidle undersøgelsens resultater til bl.a. kommuner og bruger- pårørendeforeninger.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Rapport - Trivsel og mestring blandt mennesker med psykiske lidelser


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener