Søg
 
Møde i

8. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. maj 2020 for Socialområdet og Psykiatrien

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4392889

Resume

Der forelægges årets første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for Socialområdet. COVID-19-krisen afspejler sig i opfølgningen og viser sig ved generel forsinkelse i målopfyldelse. Sagen skal ses i sammenhæng med sag om budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 forelagt Forretningsudvalget d. 14. august 2020 og Regionsrådet d. 24. august 2020.

Forelæggelse af denne opfølgning sker efter forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift. Opfølgningerne forelægges parallelt med forelæggelses af budgetopfølgninger pr. 31/3, 31/5 og 31/8. På indstilling af administrationen besluttede Forretningsudvalget grundet COVID-19 krisen at udsætte den første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne, og dette er dermed årets første opfølgning. Denne opfølgning er forelagt Forretningsudvalget d. 14. august 2020 og efterfølgende Regionsrådet d. 24. august 2020.

Den næste opfølgning pr. 31/8 forelægges på udvalgets møde d. 30. september 2020 forud for forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Psykiatrien

COVID-situationer medfører forsinkelse for flere af målene i aftalerne.

Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien

Siden starten af 2020 er der sket en positiv udvikling med fald i antallet af personer hvor akut beroligende medicin anvendes med tvang mens antallet af bæltefikseringer er på uændret niveau.

Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020

Psykiatrien forventer samlet budgetoverholdelse under forudsætning af at de kompenseres for Covid-udgifter.

Program Perspektiv 20-23

Program Perspektiv 20-23 blev sat i bero medio marts 2020 grundet COVID-19-situationen og er således forsinket.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale.

Socialområdet

Socialområdet opfylder overordnet set sine målsætninger, men nogle initiativer er påvirket af COVID-19 situationen.

Målene Produktudvikling, Rekruttering, Arbejdsmiljø, Metodeudvikling og Indsatsplan for Kofoedsminde har alle en positiv udvikling. Målet Tilbudsgivning er der ikke fremgang, idet Region Sjælland har tabt de to specialrådgivningsopgaver, som de havde budt på. Dog er en kontrakt forlænget.

Målene Forskning og Sundhed er påvirket af COVID-19 situationen. Eftersom indsatserne under målet Forskning foregår meget institutionsnært, har COVID-19 betydet at de har måtte sættes i bero og dermed forsinket fremdrift. Der er ikke fremgang for målet Sundhed, eftersom personalet har været optaget af at lave COVID-19 vejledninger og -instruktioner. Det forventes dog, at målet kan nås inden årets udgang.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 3. september 2020, pkt. 7

Sagen blev udsat til næste møde, hvor den behandles i sammenhæng med opfølgningen pr. 31/8 2020.

Jan Herskov (O) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri onsdag den 30. september 2020, pkt. 8

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet blev drøftet, idet opfølgning på drifts- og udviklingsaftale for Psykiatrien blev drøftet under punkt 9.

Jens Gredal (A) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Socialområdet

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Psykiatrien


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener