Søg
 
Møde i

3. Handleplaner forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen i 2020

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4232737

Resume

Med henblik på at følge implementeringen af strategien ’Sundhed tæt på dig’ og regionens budgetaftaleprojekter, er der udarbejdet handleplaner for de konkrete indsatser, som er forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Handleplanerne forelægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Til møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen d. 26. august 2019 drøftede udvalget handleplaner for budget 2019 samt udkast til handleplaner i forlængelse af budget 2020.

Handleplanerne er efterfølgende justeret i henhold til udvalgets bemærkninger. Derudover er der udarbejdet nye handleplaner med afsæt i Region Sjællands budgetaftale for 2020. Handleplanerne er vedlagt og forelægges til godkendelse.

Handleplanerne sætter rammen for udvalgets arbejde med den løbende realisering af Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ’Sundhed tæt på dig’ samt af de budgetaftaleprojekter, som er forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Handleplanerne er dynamiske, og vil blive fremlagt til samtlige udvalgsmøder gennem 2020 med henblik på at følge status på indsatserne. Derudover vil udvalget - efter ønske og behov - have mulighed for at få udfoldet de konkrete indsatser i handleplanerne. Dette kan blandt andet foregå ved mundtlige oplæg, besøg m.m.

I forlængelse af handleplanerne som fremlægges politisk, er der desuden udarbejdet administrative handleplaner, hvor organisering, leverancer m.m. blandt andet er konkretiseret.

Udvalget for sundhed for alle præsenteres på samme måde for separate handleplaner, som er koblet til udvalgets arbejde, og vil ligeledes løbende følge status på de handleplaner som er forankret i dette udvalg.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanerne som er forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 15. januar 2020, pkt. 3

Handleplanerne godkendes, idet udvalgets bemærkninger indarbejdes i det videre arbejde med handleplanerne.

Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Handleplaner forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener