Søg
 
Møde i

7. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4253229

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Flere medarbejdere på fuld tid

Udvalget er tidligere orienteret om tidsplanen for sag om flere medarbejdere på fuld tid. Covid-19 situationen har dog rykket ved den oprindelige tidsplan, og udvalget orienteres hermed om status:

Udpegning af 2 afdelinger, der skal arbejde med fuld tid, forventes at ske inden sommerferien.

Deltidsansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skulle i marts måned have modtaget et fælles brev med de faglige organisationer med opfordring til at bruge deres ret til fuld tid. Dette brev er på opfordring fra de faglige organisationer ikke sendt på baggrund af den aktuelle situation. Brevet forventes sendt til medarbejderne efter sommerferien.

Kampagne på intranettet med arbejdstitlen: ”Flere op i tid = mindre arbejdspres og bedre arbejdsmiljø” planlægges klar inden sommerferien.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 11. maj 2020, pkt. 7

Administrationen orienterede om aktuelle sager, herunder status på indsats vedr. flere medarbejdere på fuld tid og ny næstformand i MED-Hovedudvalget

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener