Søg
 
Møde i

6. Arbejdsplan for 2020

Åbent

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Brevid: 4252892

Resume
Forslag til arbejdsplan for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering for 2020 forelægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling
Udvalgets arbejde er struktureret omkring arbejdsplanen, der er tematisk bygget op med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, indsatsen i 2019 og initiativer i Budgetaftalen for 2020.

På baggrund af udvalgets drøftelse af arbejdsplan for 2020 på sidste udvalgsmøde den 18. november 2019 har administrationen udarbejdet et forslag til arbejdsplan med temaer for udvalgets møder og aktiviteter i 2020.

Forslag til arbejdsplan for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering vedlægges.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen af vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen på temaer.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til arbejdsplan for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 20. januar 2020, pkt. 6

Udvalget godkendte arbejdsplan for 2020 med de faldne bemærkninger.

Jorun Bech (A) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener