Søg
 
Møde i

3. Endelig godkendelseaf principper for igangsætning af nye indsatser ift. Sundhedsaftalens mål

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 4250120

Resume

Forslag til principper for igangsætning af nye indsatser, som skal bidrage til målene i Sundhedsaftale 2019-2023, forelægges med henblik på endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget blev d. 04.10.2019 i forbindelse med kortlægning af igangværende indsatser i forhold til Sundhedsaftalens mål og målgrupper præsenteret for fire principper for igangsætning af nye indsatser ift. Sundhedsaftalens mål:

1. Indsatsen skal være relevant til løsning af Sundhedsaftalens målgruppers udfordringer

2. Indsatsen skal være relevant i forhold til at nå Sundhedsaftalens fælles kommunale-regionale mål

3. Indsatsen skal føre til størst mulig effekt på Sundhedsaftalens mål

4. Indsatsen lever op til Sundhedsaftalens principper for samarbejde

Sundhedskoordinationsudvalget udtrykte d. 04.10.2019 ønske om at blive inddraget tidligere i udviklingen af nye indsatser, hvis disse vurderes at have relevans for Sundhedsaftalens implementering på regionalt niveau.

Styregruppe for sundhedssamarbejde drøftede eventuel præcisering af principperne d. 22.01.2020. Resultatet af drøftelserne er, at Styregruppe for sundhedssamarbejde vurderer, at de fire principper er vigtige i forhold til fokusering af arbejdet for Sundhedsaftalens målgrupper og mål og, at tilføjelse af princippet ”Indsatsen skal vedrøre det tværsektorielle samarbejde” giver et fyldestgørende sæt principper for igangsættelse af nye indsatser ift. Sundhedsaftalens mål.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Styregruppe for sundhedssamarbejde indstiller til Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning, at principperne for igangsætning af nye indsatser i forhold til Sundhedsaftalens mål er:

1. Indsatsen skal vedrøre det tværsektorielle samarbejde

2. Indsatsen skal være relevant til løsning af Sundhedsaftalens målgruppers udfordringer

3. Indsatsen skal være relevant i forhold til at nå Sundhedsaftalens fælles kommunale-regionale mål

4. Indsatsen skal føre til størst mulig effekt på Sundhedsaftalens mål

5. Indsatsen lever op til Sundhedsaftalens principper for samarbejde

Sagen afgøres af Sundhedskoordinationsudvalget.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener