Søg
 
Møde i

8. Endelig godkendelseaf mødeplan 2020

Sundhedskoordinationsudvalget Brevid: 4260726

Resume

Forslag til ændret mødeplan for Styregruppe for sundhedssamarbejde 2020 fremlægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedatoer og tidspunkter for Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i 2020, ses her i sammenhæng med godkendte mødedatoer for Styregruppe for sundhedssamarbejde (SAM):

SAM møder 2020

SKU møder 2020

Onsdag d. 22. januar kl. 9.30-11.30

Fredag d. 21. februar kl. 9.30–11.30

Fredag d. 27. marts kl. 12.00-14.00

Fredag d. 17. april 9.30–11.30

Tirsdag d. 19. maj kl. 14.00-16.00

Torsdag d. 18. juni 13.00-15.00

Mandag d. 10. august kl. 9.00-11.00

Fredag d. 25. september 9.30-11.30

Onsdag d. 4. november kl. 9.30-11.30

Fredag d. 4. december 12.00-14.00

Der afholdes henholdsvis kommunale og regionale formøder på samme datoer som ovenstående med starttidspunkt 1 time før møderne i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede mødeplan 2020 for SAM vedtages.

Sagen afgøres af Styregruppen for Sundhedssamarbejde.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener