Søg
 
Møde i

4. Proces forkonstituering af temagrupperne

Styregruppe for sundhedssamarbejde Brevid: 4320486

Resume

Styregruppen for sundhedssamarbejde godkender proces for afholdelse af konstituerende workshop for temagrupperne.

Sagsfremstilling

Styregruppen for sundhedssamarbejde godkendte den 27. marts 2020, at administrationen planlagde proces for afholdelse af konstituerende temadag for temagrupperne.

Proces for konstituerende temadag for temagrupperne

Formålet med den konstituerende temadag for temagrupperne er, at grupperne kommer godt fra start og opnår fælles forståelse af opgaven.

Temadagen berammes til 2½ time og planlægges afholdt i forlængelse af ordinært møde i Styregruppen for sundhedssamarbejde den 10. august fra kl. 11.30 til 14.00.

Minimum 2 faser for konstitueringsprocessen af temagrupperne

Fase 1 – Mandag den 25. maj 2020:

På dagen gennemføres et fællesmøde mellem de konsulenter, som fremadrettet forestår sekretariatsbetjeningen af temagrupperne herunder Det regionale sekretariat og Det fælles kommunale sundhedssekretariat. Formålet med dagen er, at sekretariaterne opnår fælles forståelse af opgaven samt et indgående kendskab til styrings-setup og arbejdsprocesser i samarbejdsorganisationen.

Som forberedelse til dagen udarbejdes et ”materialesæt”. Materialesættet er dynamisk og vil indledningsvis indeholde:

· Overblik over temagruppernes tildelte værktøjer fra værktøjskassen.

· Overblik over temagruppernes tildelte indsatser.

· Overblik over medlemmer af temagrupperne.

· Kommissorium for den enkelte temagruppe.

Forberedelse mod fase 2 kan forudsætte flere afklarende møder mellem sekretariaterne.

Fase 2 – Tirsdag den 26. maj til ultimo juli 2020:

I perioden afholdes minimum et internt møde mellem sekretærerne og de respektive formænd for den enkelte temagruppe.

Formålet med mødet er at:

· Sikre en forventningsafstemning med udgangspunkt i drøftelserne fra fase 1.

· Sikre at formandskabet er klædt på og tager ejerskab for proces og indhold af den konstituerende temadag.

Materialesæt vil indgå som baggrundsmateriale for mødet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styregruppen for sundhedssamarbejde godkender proces for afholdelse af konstituerende temadag for temagrupperne.

Sagen afgøres af Styregruppen for sundhedssamarbejde.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 4

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener