Søg
 
Møde i

Møde i Styregruppe for sundhedssamarbejde i Region Sjælland

Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 14:00

Virtuelt

Journalnummer: 14-001379

11. Dagsorden til Sundhedskoordinationsudvalget

Næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget afholdes den 18. juni 2020.

Foreløbige punkter til dagsordenen er:

· Alternativ til studietur / aftenarrangement i efteråret 2020

· Tværkommunal journalaudit – præsentation af rapport og forslag til opsamling (inkl. oplæg)

· Implementering af den fælles model omkring svage ældre, herunder arbejdet med UTH (inkl. oplæg)

· Model for blodprøvetagning tættere på borgerne

· Opfølgning på indsatser under den tværsektorielle pulje

· Drøftelse af mulighed for hurtig udrulning af akut virtuel konsultation for sårbare patienter med kommunal deltagelse

· Afrapportering og evaluering af projekt ”Demens – Skolebænk på tværs”

Beslutning

Ingen bemærkninger

Behandling i Styregruppe for sundhedssamarbejde tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 11

Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus deltog ikke i Styregruppe for sundhedssamarbejdes behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener