Søg
 
Møde i

2. Orientering om Covid-19- situationen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4303329

Resume

Der orienteres mundtligt om COVID-19-situationen som supplement til de skriftlige orienteringer til Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen og den aktuelle status på bl.a. Region Sjællands beredskab og igangværende indsatser. Orienteringen vil være et supplement til de skriftlige orienteringer, Regionsrådet modtager løbende.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 2

Regionsrådsformand Heino Knudsen orienterede om det aktuelle situationsbillede ift. COVID-19 situationen og om rammerne for det politiske virke. Regionsrådet anerkender den store indsats ift. det sundhedsfaglige beredskab, der ydes af medarbejderne i organisationen, og den store tilslutning til COVID-19 jobbanken.

Orienteringen blev taget til efterretning.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener