Søg
 
Møde i

5. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251187

Orientering om ændret plan for samling af brystkræftrelaterede funktioner

Regionsrådet har tidligere besluttet at lukke alle brystkræftrelaterede funktioner på Ringsted Sygehus ned og åbne nye funktioner på Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde. Den fysiske flytning af den mammaradiologiske funktion var planlagt til at ske samtidig med den planlagte fysiske flytning af brystkirurgien fra Ringsted til Roskilde samt patologien fra Slagelse til Roskilde pr. 1. april 2020.

Forretningsudvalget har godkendt ændret plan for flytningen på grund af COVID-19 situationen. Kapacitetsbelastningen betyder, at patienter kan blive forsinket i deres brystkræftforløb, hvis flytningen gennemføres som planlagt i april, hvor corona-epidemien ventes at toppe. Den kapacitetshjælp fra de øvrige regioner, som Region Sjælland er blevet lovet i flyttefasen, vil blive aflyst som følge af regionernes omprioritering af ressourcer til COVID-19. En udskydelse af flytningen vil desuden muliggøre, at de forberedte lokaler til brystkirurgien i Roskilde kan stilles til rådighed til patienter med COVID-19. Forretningsudvalget har på den baggrund på sit møde d. 23. marts 2020 besluttet følgende:

· Flytningen af brystkirurgien udskydes til den 1. september 2020

· Flytningen af mammaradiologien fortsættes, men i reduceret tempo afhængig af COVID-19 epidemiens udbredelse. Der opretholdes frem mod 1. september 2020 i nødvendigt omfang mammaradiologi i Ringsted i relation til brystkirurgien.

· Flytningen af mammapatologien gennemføres som planlagt til Roskilde pr. 1. april 2020.

Orientering om ændret procesplan for fremtidig tilrettelæggelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland

Som følge af COVID-19 situationen og deraf følgende ændrede rammer for politisk mødeaktivitet er der behov for at justere den tidligere udmeldte politiske beslutningsproces for den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland. Der vil planlægges nu med et fællesmøde mellem Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget den 27. april 2020 med henblik på fælles indstilling til Regionsrådet om rammebetingelser for den videre proces og efterfølgende beslutning på Regionsrådsmødet den 4. maj 2020.

Tidsplanen forventes i øvrigt fastholdt. Det betyder, at der i efteråret gennemføres 2. fase af den politiske beslutningsproces med henblik på, at en evt. udbudsbekendtgørelse vil kunne offentliggøres den 15. december 2020. Den 2. fase forventes indledt med møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 2. september 2020.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 30. marts 2020, pkt. 5

Skriftlige orienteringer givet.

John Wennerwald (A) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener