Søg
 
Møde i

2. Indkaldelse af stedfortræder for John Wennerwald

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4268707

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for John Wennerwald, som har meldt forfald i to måneder fra 3. februar 2020.

Sagsfremstilling

John Wennerwald har meddelt, at han på grund af barselsorlov vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i to måneder startende fra 3. februar 2020.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, stk. 1, skal regionsrådsformanden, når han har kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned – på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende – indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

Første stedfortræder på Socialdemokratiets liste er John Fobian-Madsen.

Ifølge § 15, stik 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at John Wennerwald er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.

2. John Fobian-Madsen indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 2

Anbefales.

Claus Bakke (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 2

Godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener