Søg
 
Møde i

9. Revideret budget for 2020 fra Movia på grund af Østbanesituationen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4235283

Resume

Region Sjælland har i efteråret afgivet trafikbestilling for 2020 til Movia. På grundlag af trafikbestillingerne fra alle kommuner og de to regioner har Movia udarbejdet et endeligt budget for 2020. I dette budget er indregnet effekten af, at hastigheden på Østbanen sættes ned. Dette udløser en justering i Movias budget for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 4. november 2019 budgettet for 2020 og trafikbestillingen til Movia for 2020. Der blev bestilt en uændret kollektiv trafikbetjening i Region Sjælland.

På grundlag af trafikbestillingerne fra kommunerne og de to regioner har Movia udarbejdet et endeligt budget for 2020. I budgettet medtages også væsentlige ændringer, der er kommet til efterfølgende.

Det er som bekendt foretaget en nedsættelse af hastigheden på Østbanen fra den 15. december 2019, hvilket også betyder færre tog. Regionsrådet er orienteret om situationen pr. mail den 30. september 2019.

Lavere hastighed og færre tog betyder færre driftsudgifter. Dette har Movia nu beregnet og lagt ind i budgettet for 2020. Konkret betyder det, at Region Sjælland skal betale ca. 5 mio. kr. mindre i 2020 end forventet.

Administrationen foreslår, at de 5 mio. kr. foreløbig reserveres til udgifter i forbindelse med Østbanen. Situationen på Østbanen er af en sådan karakter, at der kan blive behov for ekstra midler. Det gælder både i forhold til drift og vedligehold samt den mulige sporrenovering. Desuden er det på Regionsrådets møde den 4. november 2019 besluttet, at Movia fortsætter forberedelsen af sporrenoveringen indenfor en ramme på 8 mio. kr., som foreløbigt er finansieret af Lokaltogs kassebeholdning, og som Region Sjælland skal afdrage de kommende år. Udmøntning af de 5 mio. kr. sker senest august-september 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de 5 mio. kr. reserveres til udgifter i forbindelse med Østbanen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 7. januar 2020, pkt. 4

Indstilling anbefalet.

Jørgen Holst (Ø), Peter Jacobsen (O) og Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. januar 2020, pkt. 10

Anbefales.

Jorun Bech (A), Kirsten Devantier (V) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 9

Godkendt.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener