Søg
 
Møde i

10. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4242864

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. februar 2020, pkt. 10

Formanden orienterede om den aftale, der er indgået mellem Transportministeriet og Region Sjælland om igangsættelse af undersøgelse af muligheder for BRT-løsning på Østbanen som supplement til Region Sjællands egen undersøgelse af muligheder for sporrenovering. Begge undersøgelser forventes afsluttet før sommerferien.

John Wennerwald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Christian Wedell-Neergaard (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener