Søg
 
Møde i

13. Ændring af plads i udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4218511

Resume

Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Socialdemokratiet indstiller, at Freddy Blak overtager pladsen.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har meddelt, at Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering, og at de indstiller, at Freddy Blak overtage pladsen.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

2. Regionsrådet vælger Freddy Blak til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 20

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 13

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener