Søg
 
Møde i

5. Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Slagelse

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4194126

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den fjerde i en række anlægsbevillingssager, som handler om at gennemføre de enkelte delprojekter i aftalen. Der lægges med denne sag op til godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling til delprojektet for SDCS Slagelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 4. februar, den 4. marts og d. 19. august 2019 programoplæg for SDCS i Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse.

Projektforslaget for SDCS Slagelse som er vedlagt, er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen.

Dermed udestår programoplæg/projektforslag for SDCS Køge og projektforslag for SDCS Holbæk.

SDCS Slagelse

SDCS i Slagelse skal rumme de funktioner som er beskrevet i drejebogen og placeres i eksisterende lokaler i bygning 13 og 14, der ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken

Diabetesklinikken ligger på 1. sal bygning 14, i sammenhæng med fælles medicinsk ambulatorium og består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, transitionsklinik samt reception og venteområder.

Blodprøvetagningsfunktion forestås af Kemisk Biokemisk afdeling i underliggende etage ved trappeadgang til SDCS. Der etableres blodprøve rørpost til centralt laboratorium.

Der er i disponeringen og udformningen af klinikkens funktioner fokus på de begreber og værdier, der er beskrevet i visionen og drejebogen for SDCS.

Kontorområder og rum til klinisk forskning placeres i bygning 13.

Myndighedsforhold

Projektet kan udføres inden for den eksisterende lokalplan.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Projektforslag til godkendelse af Regionsrådet december 2019

Projektering og udbud november 2019 til maj 2020

Udførelse fra maj 2020 med forventet afslutning marts 2021

Økonomi

Der er udarbejdet følgende budget for Slagelse SDCS:

Håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter

16.500.000

Bygherreleverancer

1.000.000

Rådgivning og øvrige omkostninger

3.500.000

Total

21.000.000

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges, når der foreligger konkrete byggeprojekter og er tillægsbevillinger til tidligere bevillinger. Med denne sag anmodes der om 20.5 mio. kr. til projektering og udførelse af Slagelse SDCS idet der tidligere er tildelt anlægsbevilling på 0.5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Rådighedsbeløbet finansieres af den samlede donation på 160 mio. kr. med 1 mio kr. i 2019, 15 mio. kr. i 2020 og 4.5 mio. kr. i 2021. Der er således 95 mio. kr. tilbage af donationen ved godkendelse af denne sag.

Der er tidligere frigivet anlægsbevilling på 44.5 mio. kr., fordelt med 6 mio. kr. til udførelse af tre mindre projekter og rådgivning, 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Holbæk SDCS, 15 mio. kr. til projektering og udførelse af Nykøbing Falster SDCS, 20 mio. kr. til tværgående puljer og 0.5 mio kr. til projektforslag for Slagelse SDCS.

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for SDCS Slagelse godkendes.

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 20,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 65 mio. kr.

3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til udgifter på 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 samt afsættes 4,5 mio. kr. i 2021

4. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 samt afsættes 4,5 mio. kr. i 2021

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 8

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 6. januar 2020, pkt. 5

Godkendt.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 5:

Projektforslag SDCS Slagelse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener