Søg
 
Møde i


Møde i Praksisplanudvalget for Almen Praksis

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 15:00

Regionshuset, mødelokale 1

Journalnummer: 19-001198

4.  Orientering - etablering af nærklinik i Nakskov

Resume

Udvalget har ønsket en orienteres om etablering af den regionale nærklinik i Nakskov.

Sagsfremstilling

Region Sjælland står overfor betydelige udfordringer i forhold til at tilvejebringe de nødvendige lægeressourcer for borgerne. Det er regionens forpligtelse at sikre borgerne et godt og nært lægetilbud, men i flere dele af regionen er lægevalgsmuligheder meget begrænsede.

På baggrund af regionens lægedækningsudfordringer arbejder regionen via igangsætning af nye initiativer på at sikre en bedre lægedækning.

Et af disse initiativer er etablering af nærklinikker i de lægedækningsudfordrede områder.

Formålet med nærklinikkerne er at udvikle nye organisations- og behandlingsformer og dermed fremme rekrutteringen af læger. Nærklinikkerne skal også understøtte de lokale praktiserende læger.

Nærklinikkerne er et nært, almen medicinsk tilbud til borgerne. Men nærklinikkerne er også en ny måde at drive almen praksis på. I nærklinikkerne vil der eksempelvis være fokus på at inddrage andre faggrupper og på at flytte opgaver fra lægen til f.eks. sygeplejersker. Et andet eksempel er mere samarbejde og gennemsigtighed om patientforløb mellem almen praksis, kommuner og sygehuse, f.eks. om den akutte patient.

Den første nærklinik er den 2. marts 2020 åbnet i Nakskov Sundhedscenter.

Aktuelt er der tilmeldt knap 2.000 patienter til nærklinikken i Nakskov, som er overtaget fra en praktiserende læge, der ved ophør ikke kunne få afsat sin praksis til en anden læge. Regionen har heller ikke kunnet rekruttere en almen praktiserende læge til at overtage den afgående læges praksis.

Nærklinikken har åbent for tilgang af yderligere patienter.

I klinikken er ansat 4 læger, en praksismanager og en sygeplejerske. Lægerne er alle ansat på deltid, hvilket vil sige at der én dag om ugen er tre læger til stede i klinikken, mens der de fire øvrige hverdage er 2 læger til stede.

I nærklinikken afholdes dagligt tværfaglige konferencer blandt de ansatte med henblik på faglig dialog om de mest komplekse patienter.

Klinikken er lige nu i opstartsfasen og projekter, der involverer digitalisering mv., vil blive implementeret på længere sigt.

På det kortere sigte vil der i tilknytning til klinikken blive oprettet et borgerråd med inddragelse af lokale borgere. Formålet er at etablere en direkte dialog med borgerne om efterspørgsel og forventningsafstemning.

Den næste nærklinik etableres i Kalundborg i andet halvår af 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Praksisplanudvalget for Almen Praksis.

Beslutning

PLO Sjælland udtrykker bekymring for, at Nærklinikken kan blive en konkurrent til PLO-Klinikkerne, og at der opstår parallel systemer.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

Praktiserende læge Morten Lysdahl og Byrådsmedlem Eric Steffensen (O), Lolland Kommune. deltog ikke i Praksisplanudvalget for Almen Praksiss behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener