Søg
 
Møde i

3. Udsættelse af opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4310023

Resume

Opfølgningen på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter udsættes som følge af beredskabssituationen i forhold til COVID-19.

Sagsfremstilling

Regionsrådet følger normalt op på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter tre gange årligt med skæringspunkt pr. 31. marts, 31. maj og 31. oktober.

På grund af beredskabssituationen vedr. COVID-19 er der store ændringer i aktiviteten hidtil i 2020. Regionens ressourcer er omfordelt som led i COVID-19-indsatsen og som følge heraf er visse projekter i drifts- og udviklingsaftalerne og budgetaftalen også sat i bero. Fra statens side er udrednings- og behandlingsretten suspenderet, hvilket påvirker de mål, der er sat i drifts- og udviklingsaftalerne.

På den baggrund vurderes det, at det ikke er relevant at foretage en normal opfølgning pr. 31. marts. Det foreslås derfor, at opfølgningen sker ved det næste skæringspunkt pr. 31. maj. Denne opfølgning vil blive forelagt til politisk behandling i Regionsrådet i august.

Opfølgning på budget 2020 vil foregå som normalt pr. 31. marts, 31. maj og 31. oktober.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr. 31. marts 2020 udsættes til næste opfølgning pr. 31. maj 2020.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 6. april 2020, pkt. 3

Godkendt.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener