Søg
 
Møde i

12. Orientering om COVID-19-situationen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4387265

Resume

Der gives en orientering om COVID-19-situationen.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen og den aktuelle status på bl.a. Region Sjællands plan for øget aktivitet i sundhedsvæsenet på det somatiske og psykiatriske område. Derudover vil der blive givet status for indsatsen vedr. test.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 12

Orienteringen taget til efterretning.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener