Søg
 
Møde i

13. Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4386470

Resume:

Til at understøtte genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen er der udarbejdet en monitoreringsmodel baseret på data fra Sundhedsplatformen, hvor udviklingen i udvalgte produktionsindikatorer følges og forelægges Forretningsudvalget til orientering på månedlig basis.

Sagsfremstilling:

Som følge af de forskellige initiativer, der er iværksat fra de centrale myndigheders og politikeres side i forbindelse med den verserende COVID-19 pandemi, og den deraf følgende omstilling af kapaciteten i det samlede sygehusvæsen, er der en sket en ændring i aktivitets- og henvisningsmønsteret.

Med COVID -19-situationen under kontrol på de sjællandske sygehuse er genåbningen af sygehusvæsenet i gang. Regionen skal med den udarbejdede genåbningsplan for Region Sjælland arbejde frem mod et produktionsniveau svarende til før nedlukningen af Danmark samtidig med, at der opretholdes kapacitet til håndtering og behandling af COVID-19 patienter. Til at understøtte denne genåbning er der udarbejdet en monitoreringsmodel for genåbning af Region Sjællands sygehusvæsen baseret på produktionsdata fra Sundhedsplatformen.

Udviklingen bl.a. i antallet af henvisninger til kræftpakker, antallet af patientkontakter og udskudte aftaler og operationer følges i monitoreringsmodellen og forelægges Forretningsudvalget til orientering på månedlig basis.

Økonomi:

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 13

Orienteringen taget til efterretning.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:

Monitorering af genåbning af Region Sjællands Sygehusvæsen - SP-data Uge 31


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener