Søg
 
Møde i

15. Ligestillingsredegørelse 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4351269

Resume

Regionsrådet skal hvert tredje år redegøre for ligestillingssituationen mellem mænd og kvinder blandt ansatte og i relation til regionens kerneydelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Alle regioner skal efter ligestillingslovens §5a indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens §4 om, at alle offentlige myndigheder indenfor deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Region Sjælland har udarbejdet ligestillingsredegørelse siden 2007. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for både personaleområdet og regionens kerneydelser.

Ligestillingsredegørelse 2020 på det regionale område beskriver perioden 1. november 2017 - 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelser skal vedtages i Regionsrådet.

MED-Hovedudvalget drøfter Ligestillingsredegørelse 2020 på mødet den 19. august 2017.

Ligestillingsredegørelse 2020

Ligestillingsredegørelsen er udarbejdet på baggrund af eksisterende tiltag og initiativer i Region Sjælland i forhold til ligestilling.

Der er i ligestillingsredegørelsen taget udgangspunkt i, at Region Sjælland overordnet arbejder med en række fælles værdisæt, holdninger og personalepolitikker, der blandt andet anskuer livsfase, mangfoldighed og ligestilling i et kontinuerligt samspil.

I perioden fra 2017 til 2020 er der sket en udvikling i imod en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder på de øverste ledelseslag i Region Sjælland.

Derudover viser regionens seneste lønstatistik en positiv udvikling i hensigten om ligeløn, idet kvindelige ansattes bruttoløn er steget med 3,0%, mens mandlige ansattes bruttoløn er steget med 2,5%.

Ligestillingsredegørelse 2020 er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2020 for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 15

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:

Indberetning af Ligestillingsredegørelse 2020


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener