Søg
 
Møde i

29. Indkaldelse af stedfortræder for Jørgen Holst

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4335442

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Jørgen Holst, som har meddelt, at han er forhindret i at varetage sit hverv som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.

Sagsfremstilling

Jørgen Holst har meddelt, at han på grund af sygdom er forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i mindst 1 måned.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, stk. 1, skal regionsrådsformanden, når han har kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned – på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende – indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

Første stedfortræder på Enhedslistens liste er fraflyttet Region Sjælland og er således udgået af stedfortræderrækkefølgen. Senest i forbindelse med Regionrådets behandling af sagen, vil navnet på stedfortræderen foreligge.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jørgen Holst er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned

2. Regionsrådet godkender navngiven stedfortræders indtræden i Regionsrådet i fraværsperioden

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 29

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Kirsten Devantier (V) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener