Søg
 
Møde i

21. Årsberetning 2019 fra Steno Diabetes Center Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4318708

Resume

Startskuddet for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) lød ved årsskiftet til 2019 og i året, der er gået, har SDCS arbejdet på at etablere sig, udarbejde strategier og handleplaner for kerneområderne og beskrive og igangsætte de første behandlingsinitiativer. Årsberetning for 2019 forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

I det første år, hvor Steno Diabetes Center Sjælland har eksisteret, haft centret etableret sig som et kraftcenter for udvikling i diabetesbehandling og opbygget en organisation, der favner bredt ud i regionen og til eksterne samarbejdspartnere.

Som en del af bevillingsaftalen med Novo Nordisk Fonden har centerledelsen udarbejdet vedlagte årsberetning for 2019, som hermed lægges til orientering for Regionsrådet. Som bilag er endvidere vedlagt driftsregnskab, rapport om forskningsaktiviteter i SDCS og notat om tilhørende kliniske data.

Bestyrelsen for SDCS godkendte materialet d. 26. februar 2020.

Årsberetningen beskriver de aktiviteter, der er arbejdet med i løbet af 2019. Den omhandler bl.a. organisationen, de 11 godkendte behandlingsinitiativer, den særlige indsats målrettet sårbare og det tværsektorielle snit. Ydermere skildrer den arbejdet med patientinddragelse, kompetenceudvikling, kommunikation og processen vedrørende de opdaterede fysiske rammer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 5

Orientering om Årsberetning 2019 fra Steno Diabetes Center Sjælland blev taget til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 21

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 21:

Årsberetning 2019 fra SDCS

Driftsregnskab 2019 SDCS

Forskning rapport SDCS 2019

Notat kliniske data SDCS 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener