Søg
 
Møde i

20. Årsrapport for forskning i Region Sjælland 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4320005

Resume

Med 2019 udgaven af årsrapport for forskning fortælles historier fra forskningens verden i Region Sjælland med patienter og borgere som primære målgruppe. Sundhedsteknologi er årets tema, da forskerne her har gjort store fremskridt, og vist hvordan borger og patienter bedst får gavn af teknologiens mange muligheder.

Sagsfremstilling

I 2019 udgaven af årsrapport for forskning i Region Sjælland er historierne løftet både sprogligt og på billedsiden, så indholdet i højere grad end i tidligere rapporter appellerer til en bredere kreds af læsere. Sigtet har primært været at skrive for patienter og borgere og fortælle, hvor vigtig forskningen er for os alle.

I årsrapporten fortælles således i en populærvidenskabelig form de gode historier om forskningen og det at være forsker i Region Sjælland, og ikke mindst, er effekten og nytten af forskningen sat højt i historierne. Med denne nye tilgang til forskningsformidling, er der ikke gået på kompromis på kvalitet i beskrivelse af forskningen. Forskerne har således været indover og godkendt journalisternes oplæg.

Historierne i rapporten er udvalgt fra sygehusenes og andre regionale enheders ønsker om historier fra egen verden, og er således et repræsentativt udtryk for den forskning, som udøves på institutionerne i regionen.

I 2019 springer sundhedsteknologi i øjnene som et særligt stærkt og frontlinjeområde indenfor forskningen i Region Sjælland. Sundhedsteknologi er derfor fremhævet som et temaområde i rapporten med ni artikler, herunder historier om hvordan forskningen i sundhedsteknologi hjælper med til at fremme udviklingen af de nære sundhedstilbud. Desuden er forskning i bekæmpelse af ulighed i sundhed et satsningsområde i Region Sjælland, som på flere fronter er gået styrket ud af 2019, og har derfor fået særlig spalteplads i rapporten.

Der er i årets udgave af rapporten også tilføjet en stærkere politisk synsvinkel på forskningen, idet et interview af medlemmer af Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud fungerer som optakt til rapportens mange spændende historier om forskning.

Hertil giver rapporten et grundig indblik i forskningens mange facetter i Region Sjælland. Der er historier om hvordan forskere arbejder dedikeret med at løse meget specialiserede kliniske problemstillinger til forskere som søger forståelse af, hvordan samfundets større sundhedsudfordringer håndteres – alle med den samme ambition, at sikre patienterne de bedste behandlingstilbud og sundhed.

Med den nye form af årsrapporten, er grunden lagt for en aktiv formidlingsindsats med budskabet om, at forskningen i Region Sjælland er i en stærk udvikling med et klart patient fokuseret sigte.

Det skal også nævnes, at igen i 2019, er antallet af videnskabelige publikationer udgået fra Region Sjælland vokset støt, som det kan ses af publikationslisten i årsrapporten.

Årsrapporten er vedlagt sagen som bilag, og kan også ses elektronisk via dette link: http://publikationer.regionsjaelland.dk/data-og-udviklingsstoette/forskningens-aarsrapport-2019/

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 4

Orientering om Årsrapport for forskning i Region Sjælland 2019 blev taget til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 20

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 20:

Forskningens årsrapport 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener