Søg
 
Møde i

3. Orientering om COVID-19-situationen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4332630

Resume

Der gives en orientering om COVID-19-situationen, herunder planen for øget aktivitet.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen og den aktuelle status på bl.a. Region Sjællands plan for øget aktivitet i sundhedsvæsenet på det somatiske og psykiatriske område. Derudover vil der blive givet status for indsatsen vedr. test.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 3

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om det aktuelle situationsbillede. Orienteringen blev taget til efterretning.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener