Søg
 
Møde i

7. Proces for Budget 2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4331694

Resume

Forslag til proces for udarbejdelse af Budget 2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges forslag til proces for udarbejdelse af budget 2021. Processen følger bl.a. af processen for de centrale forhandlinger om en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner og lovbestemte frister for forelæggelse af budgetforslag og endelig godkendelse af budget.

Der afholdes et budgetseminar den 11. juni 2020 og et budgetseminar den 24.-25. august 2020 i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets 1. behandling af budgetforslag på regionsrådsmødet den 24. august 2020.

Der foreslås følgende budgetproces:

· 25. maj 2020: Procesplan forelægges for Forretningsudvalget

· 11. juni 2020: Budgetseminar for Regionsrådet

· 11.-26. juni 2020: Politiske sættemøder

· 22. juni 2020: Forretningsudvalget orienteres om økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Hele Regionsrådet inviteres til at deltage i denne orientering

· 7. august 2020: Udsendelse af dagsorden til Forretningsudvalget

· 14. august 2020: Forretningsudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2021. Hele Regionsrådet inviteres til at deltage.

· 19. august 2020: Møde i MED-Hovedudvalget. Drøftelse af fremlagte budgetforslag

· 24. august 2020: Møde i Regionsrådet. 1. behandling af forslag til budget 2021

· 24.-25. august 2020: Budgetseminar for Regionsrådet.

· Forhandlinger om budgetaftale uge 35-37

· 10. september 2020 kl. 08.00: Frist for indlevering af ændringsforslag

· 21. september 2020: Møde i Forretningsudvalget. 2. behandling af forslag til budget 2021.

· 28. september 2020: Møde i Regionsrådet. 2. behandling af forslag til budget 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at, at forslag til budgetproces for budget 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 7

Godkendt.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener