Søg
 
Møde i

28. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4329473

Årsrapport og regnskab for 2019 fra Amgros

Regionen har fået tilsendt årsrapport fra Amgros I/S. Et samlet overskud på 76.464.843 kr. for 2019 udloddes til de fem ejere fordelt efter lægemiddelomsætningen, heraf 7.754.821 kr. til Region Sjælland.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 28

Skriftlig orientering om Amgros I/S givet.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om retssag mellem Region Sjælland og den private fødeklinik Storkereden.

Der afholdes ekstraordinært møde i Regionsrådet i uge 26 om Østbanen.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Kirsten Devantier (V) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener