Søg
 
Møde i

27. Politisk mødeplan 2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4313847

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2021.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

  • 11 forretningsudvalgsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 9.30, med undtagelse af møde i august, som afholdes fredag den 13. august
  • 10 regionsrådsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden
  • Der er reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøder. Udvalgsmøderne er søgt placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangene så korte som muligt og for at sikre, at sagerne kan nå med til næste møde i Forretningsudvalget. Mødeplanen for udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg
  • Der er reserveret dato til afholdelse af døgnseminar for Regionsrådet i forlængelse af regionsrådsmøde den 8. marts 2021 (8.-9. marts 2021)
  • Der er reserveret datoer til afholdelse af budgetseminar den 11. maj 2021 og den 24. august 2021

Som bilag er vedlagt kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Det indstilles, at

  1. møderne i Forretningsudvalget for 2021 godkendes
  2. møderne i Regionsrådet for 2021 godkendes
  3. de planlagte temamøder i Regionsrådet for 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendes af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. maj 2020, pkt. 27

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Kirsten Devantier (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 27:

Mødekalender 2021 FU og RR


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener