Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

torsdag den 21. februar 2019 kl. 09:00

Mødelokale 21


Deltagere:

Annemarie Knigge (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Kirsten Rask (A)- afbud

Jens Gredal (A)- afbud

Gitte Simoni (O)

Bruno Jerup (Ø)

Kirsten Devantier (V)

Brigitte Klintskov Jerkel (C)- afbud

Lars Hoppe Søe (B)

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3892574

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. februar 2019, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt, idet mødet indledes med en kort status på den ledelsesmæssige situation på NSR.

På baggrund af en kort orientering drøftede udvalget den ledelsesmæssige situation på NSR i forlængelse af Forretningsudvalgets beslutning den 13. februar 2019. Udvalget aftalte at få en overordnet sag om klagesystemet og utilsigtede hændelser på et kommende udvalgsmøde.

Kirsten Rask (A), Jens Gredal (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


2. Flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3900746

Med baggrund i tidligere sag om strukturelle initiativer, fremlægges særskilt sag vedr. samling af klinisk onkologi (sengeafsnit) med tilføjelse af konsekvenserne for de berørte sygehuse. Sagen skal fortsat ses i sammenhæng med de øvrige strukturelle initiativer om samling af bryst- og plastikkirurgi, nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige og samling af staben i Køge, som Regionsrådet besluttede den 7. januar 2019.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 7. januar 2019 sag om strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på Sjællands Universitetshospital (SUH). Det blev besluttet at samle bryst- og plastikkirurgi i Roskilde, at nedlægge blodprøvefunktionen i Hundige, samt at samle staben for SUH i Køge. Derudover blev det besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved at samle klinisk onkologi (sengeafsnit) i Roskilde.

Siden er der indhentet yderligere oplysninger ved SUH og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) om konsekvenserne ved en samling af sengeafsnittene.

Sagen er drøftet i MED-Hovedudvalg den 6. februar 2019 og behandles i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 21. februar 2019, således at bemærkningerne herfra kan indgå i Forretningsudvalgets behandling.

Sagen til behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud er identisk med sagen, der forelægges Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling med indstilling og bilag eftersendes umiddelbart efter offentliggørelse af dagsordenen for Forretningsudvalget tirsdag den 19. februar 2019.

Den udsendte dagsorden vil blive opdateret med supplerende sagsfremstilling.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er opdateret med vedlagte sagsfremstilling og bilag, der også fremgår af dagsorden til Forretningsudvalgets møde den 25. februar 2019.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. februar 2019, pkt. 2

Sagen blev sendt til afstemning.

For stemte: Annemarie Knigge

Imod stemte: Kirsten Devantier og Bruno Jerup.

Gitte Simoni, Ellen Knudsen, Lars Hoppe Sø og Flemming Damgaard Larsen tog forbehold for indstillingen frem til Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed kan et flertal i udvalget ikke anbefale indstillingen.

Udvalget bad om, at spørgsmål vedr. mulighed for at fastholde de to palliative senge i Næstved, fremtidsudsigterne for det lungemedicinske område og øjenafdelingen i Næstved, hvorvidt personalet vil flytte med til Roskilde, herunder fordeling mellem de forskellige personalegrupper, timing i forhold til flytning af de onkologiske senge og om det rent logistisk kan lade sig gøre afklares inden mødet i Forretningsudvalget den 25. februar 2019.

Kirsten Rask (A), Jens Gredal (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 2:

Sagsfremstilling vedr. flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde

Notat om flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde


3. Næste møde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3892580

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 18. marts 2019 kl. 13.00-16.00 i Regionshuset, Sorø.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. februar 2019, pkt. 3

Næste møde afholdes den 18. marts 2019 kl. 13.00-16.00.

Kirsten Rask (A), Jens Gredal (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener