Søg
 
Møde i

2. Flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3900746

Med baggrund i tidligere sag om strukturelle initiativer, fremlægges særskilt sag vedr. samling af klinisk onkologi (sengeafsnit) med tilføjelse af konsekvenserne for de berørte sygehuse. Sagen skal fortsat ses i sammenhæng med de øvrige strukturelle initiativer om samling af bryst- og plastikkirurgi, nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige og samling af staben i Køge, som Regionsrådet besluttede den 7. januar 2019.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 7. januar 2019 sag om strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på Sjællands Universitetshospital (SUH). Det blev besluttet at samle bryst- og plastikkirurgi i Roskilde, at nedlægge blodprøvefunktionen i Hundige, samt at samle staben for SUH i Køge. Derudover blev det besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved at samle klinisk onkologi (sengeafsnit) i Roskilde.

Siden er der indhentet yderligere oplysninger ved SUH og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) om konsekvenserne ved en samling af sengeafsnittene.

Sagen er drøftet i MED-Hovedudvalg den 6. februar 2019 og behandles i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 21. februar 2019, således at bemærkningerne herfra kan indgå i Forretningsudvalgets behandling.

Sagen til behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud er identisk med sagen, der forelægges Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling med indstilling og bilag eftersendes umiddelbart efter offentliggørelse af dagsordenen for Forretningsudvalget tirsdag den 19. februar 2019.

Den udsendte dagsorden vil blive opdateret med supplerende sagsfremstilling.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er opdateret med vedlagte sagsfremstilling og bilag, der også fremgår af dagsorden til Forretningsudvalgets møde den 25. februar 2019.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. februar 2019, pkt. 2

Sagen blev sendt til afstemning.

For stemte: Annemarie Knigge

Imod stemte: Kirsten Devantier og Bruno Jerup.

Gitte Simoni, Ellen Knudsen, Lars Hoppe Sø og Flemming Damgaard Larsen tog forbehold for indstillingen frem til Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed kan et flertal i udvalget ikke anbefale indstillingen.

Udvalget bad om, at spørgsmål vedr. mulighed for at fastholde de to palliative senge i Næstved, fremtidsudsigterne for det lungemedicinske område og øjenafdelingen i Næstved, hvorvidt personalet vil flytte med til Roskilde, herunder fordeling mellem de forskellige personalegrupper, timing i forhold til flytning af de onkologiske senge og om det rent logistisk kan lade sig gøre afklares inden mødet i Forretningsudvalget den 25. februar 2019.

Kirsten Rask (A), Jens Gredal (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 2:

Sagsfremstilling vedr. flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde

Notat om flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener