Søg
 
Møde i

6. Patientvejledningens 1. perioderapport 2019

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4019987

Resume

Patientvejledningens perioderapport dækker perioden 1. januar – 30. april 2019. Patientvejledningen har i perioden modtaget 4111 henvendelser. Perioderapporten adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier.

Sagsfremstilling

Patientvejledningen udarbejder løbende perioderapporter, der adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier.

Formålet med denne afrapportering er at formidle et mere tidstro billede af de udfordringer, som patienterne oplever, at formidle de erfaringer, der bliver opsamlet i Patientvejledningen samt at styrke regionens muligheder for at handle på dem.

Patientvejledningen udarbejder fortsat en årsrapport – delvis i form af en sammenskrivning af perioderapporterne – der forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Dette er første perioderapport fra Patientvejledningen i 2019.

Der er vedlagt et kort notat, som beskriver hvordan administrationen og sygehusene arbejder med de problemstillinger Patientvejledningen adresserer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering

Sagen afgøres af Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 6

Sagen blev forelagt til orientering.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

Patientvejledningen Perioderapport nr 1 - 2019

Opfølgning på Patientvejledningens 1. perioderapport 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener