Søg
 
Møde i

7. Region Sjællands E-hospital

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3872943

Resume

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud præsenteres for Region Sjællands E-hospital – herunder løsninger der understøtter virtuelle forløb på sygehusene.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er i gang med en digital transformation og opbygger jævnfør Regionsrådets strategi (Region Sjælland på forkant 2018-2021) Danmarks første e-hospital.

E-hospitalet skal sikre, at borgere og patienter i Region Sjælland tilbydes langt flere sundhedsydelser tættere på deres hverdagsliv, uden at de nødvendigvis skal ud på landevejen med offentlig transport eller egen bil. Med e-hospitalet udvider regionen paletten af sundhedstilbud, så borgerne oplever et sundhedsvæsen, som er mere fleksibelt og tilgængeligt.

E-hospitalet samler og bygger videre på en række indsatser, som allerede er i fuld gang med at transformere regionens sundhedsvæsen. E-hospitalet skal i henhold til strategien stå for drift af de eksisterende telemedicinske løsninger, der er mulige i dag, og indarbejde de løsninger, der udvikles i fremtiden. E-hospitalet skal sikre, at de digitale værktøjer er brugervenlige og skaber værdi for både borgere og sundhedsvæsenets personale.

Udvalget præsenteres på mødet for e-hospitalets strategi ved teamleder Troels Werner Christensen. Troels vil bl.a. udfolde de konkrete løsninger og projekter, der udbreder brugen af videomøde mellem borger og sygehus samt på tværs af sygehus, kommune og almen praksis.

Der vil være mulighed for drøftelse i forlængelse af oplægget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingsudvalg.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 7

Præsentation af e-hospitalet blev forelagt til orientering.

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener