Søg
 
Møde i

6. National rapportering for LUP Akutmodtagelse 2018

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3870277

Resume

Den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP akutmodtagelse) omfatter akut ambulante patienters oplevelser af patientforløbet. Resultaterne i LUP Akutmodtagelse 2018 viser, at patienternes samlede tilfredshed med deres besøg i akutmodtagelsen og akutklinikker er uændret siden 2017. På flere områder klarer Region Sjælland sig dog dårligere end gennemsnittet. Forbedringspotentialet relaterer sig især til ”ventetiden” og ”smertelindring”.

Sagsfremstilling

For femte år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og akutklinikker omfattet af Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP Akutmodtagelse). Undersøgelsen er baseret på 21 spørgsmål med udgangspunkt i temaerne ”modtagelse og information omventetid”,personalet og information under besøget”, ”praktiske forhold ogsmertelindring”, ”hjemsendelse” og ”samletindtryk”.

Resultater:

I Region Sjælland er patienternes samlede tilfredshed med deres besøg uændret siden 2017. 64% er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med deres besøg i akutmodtagelsen og 71% i akutklinikkerne. På landsplan er resultaterne en smule bedre, idet 69% i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med deres besøg i akutmodtagelsen og 75% i akutklinikkerne.

Når regionerne sammenlignes i forhold til antal spørgsmål, som er over, lig med eller under landsgennemsnittet for akutmodtagelserne og akutklinikkerne, er Region Sjælland og Region Hovedstaden dårligst placeret sammenlignet med de øvrige regioner.

Region Sjælland har, for akutmodtagelserne, som den eneste region, en negativ udvikling inden for 2 spørgsmål:

- Informeres ved modtagelsen om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt

- Informeres om symptomer, de skal være opmærksomme på efter besøg.

Med udgangspunkt i de 21 spørgsmål, som undersøgelsen er baseret på, gør følgende sig gældende:

1. På ti af spørgsmålene klarer vi os dårligere end landsgennemsnittet

2. På seks af spørgsmålene er der sket en negativ udvikling

3. For fire ud af de seks spørgsmål, hvor der er sket en negativ udvikling, gør det sig også gældende, at vi klarer det dårligere end landsgennemsnittet.

De fire spørgsmål, hvor vi både ser en negativ udvikling og befinder os under landsgennemsnittet, er:

- Der er tydelig skiltning til akutklinikken

- Informeres om symptomer, de skal være opmærksomme på efter besøg

- Informeres ved modtagelsen om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt

- Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat).

Behov for forbedringer

Resultaterne for 2018 viser fortsat behov for forbedringer på flere områder. Regionen bør prioritere indsatser i forhold til nedenstående:

- Sikre tilstrækkelig udbud af information om ventetid (syv ud af ti patienter fra akutmodtagelsen og halvdelen af patienterne fra akutklinikkerne efterspørger dette).

- Sikre at patienterne opnår en tilstrækkelig smertelindring ved behov (halvdelen af patienterne er ikke tilfredse med deres smertelindring).

- Sikre tilstrækkelig adgang til mad og drikke i akutklinikkerne (halvdelen af patienterne efterlyser dette).

Igangsatte initiativer i Region Sjælland

Der pågår i regionen et arbejde med at afprøve forskellige metoder for blandt andet at sikre tilstrækkelig smertelindring i akutmodtagelserne og akutklinikkerne:

- Personalet spørger jævnligt patienterne i venteværelset, om de har brug for smertestillende medicin og giver dette efter behov. Der laves ugentlig audit på, om retningslinjerne for smertelindring overholdes (Slagelse og Næstved).

- Udleveringsrettighederne for let smertestillende medicin er blevet ændret. På baggrund af resultaterne fra LUP akutmodtagelse ønskes der en yderligere uddelegering af rettighederne for udlevering, så sekretærerne kan udlevere let smertestillende medicin og sygeplejerskerne receptpligtig medicin uden godkendelse fra læge (Holbæk og Køge).

- Patienterne bliver på informationsskærme i venteværelset opfordret til at kontakte personalet, hvis de har behov for yderligere smertelindring (Køge og Nykøbing F.).

Effekten af de igangsatte initiativer kommer dog ikke umiddelbart til udtryk i LUP akutmodtagelse 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingsudvalg.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 6

National rapportering for LUP Akutmodtagelse 2018 blev forelagt til orientering. Det pointeres, at der er en klar forventning om, at sygehusene arbejder målrettet på at forbedre Region Sjællands resultater.

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener