Søg
 
Møde i

5. Patientvejledningens 3. perioderapport 2018

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3806162

Resume

Patientvejledningens perioderapport dækker 1. august – 31. oktober 2018. Patientvejledningen har i perioden modtaget 3511 henvendelser. Perioderapporten adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier. Sagen blev fremsat til behandling på mødet den 28. november 2018, men besluttet udsat til mødet den 16. januar 2019.

Sagsfremstilling

Patientvejledningen udarbejder løbende perioderapporter, der adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier.

Formålet med denne afrapportering er at formidle et mere tidstro billede af de udfordringer, som patienterne oplever, at formidle de erfaringer, der bliver opsamlet i Patientvejledningen samt at styrke regionens muligheder for at handle på dem.

Patientvejledningen udarbejder fortsat en årsrapport – delvis i form af en sammenskrivning af perioderapporterne – der forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Dette er tredje perioderapport fra Patientvejledningen i 2018.

Der er vedlagt et kort notat, som beskriver hvordan administrationen og sygehusene arbejder med de problemstillinger Patientvejledningen adresserer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 5

Perioderapport for Patientvejledningen blev forelagt til orientering.

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

3. Perioderapport

Opfølgning på Patientvejledningens 3. perioderapport 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener