Søg
 
Møde i

10. Næste møde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831969

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 18. marts 2019 kl. 13 – 16 i Regionshuset, Sorø.

Fællesmøde med udvalget for Det nære sundhedsvæsen

Der foreslås planlagt et fællesmøde med udvalget for Det nære sundhedsvæsen i forbindelse med mødet den 18. marts, hvor der bl.a. kan stilles skarpt på de fællesmængder der er mellem de 2 udvalg i udmøntningen af en strategi for det Nære Sundhedsvæsen.

For at sikre tilstrækkelig tid til både ordinært møde og fællesmødet, foreslås mødet udvidet med 1½ time, så mødet samlet kommer til at vare fra kl. 11.30 – 16.00 incl. arbejdsfrokost.

Ekstraordinært møde om samling af klinisk onkologi

På Regionsrådets møde den 7. januar 2019 blev det i forbindelse med behandling af sagen om Strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på SUH, besluttet, at der – i henhold til den del af sagen der vedrører den midlertidige samling af Klinisk onkologi (sengeafsnit) på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge - foretages en nærmere undersøgelse af konsekvenser med henblik på fornyet forelæggelse for Forretningsudvalget på deres møde den 25. februar 2019.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud bedes drøfte hvorvidt de ønsker, at der forud for behandlingen i Forretningsudvalget afholdes et ekstraordinært møde i udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, hvor der tages stilling til sagen.

Et ekstraordinært møde af 1 times varighed vil rent praktisk kunne afholdes i følgende tidsrum:

- Onsdag den 20. februar om eftermiddagen (fx kl. 14-15 eller kl. 15-16)

- Torsdag den 21. februar om formiddagen (fx kl. 9-10 eller kl. 10-11)

- Mandag den 25. februar inden møde i Forretningsudvalget (fx kl. 8-9)

Administrationen vil sørge for kalenderindkaldelse i henhold til udvalgets beslutninger.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 10

Det besluttes, at:

· der afholdes fællesmøde med Udvalget for Det nære sundhedsvæsen den 18. marts 2019

· at der afholdes et ekstraordinært møde i udvalget den 21. februar 2019 kl. 9.00-10.00 med henblik på behandling af sag om samling af klinisk onkologi

Administrationen sørger for at møderne indkaldes.

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener