Søg
 
Møde i

2. Styrket samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4164764

Resume

I efteråret 2019 er der igangsat et forløb i alle udvalg, der skal styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. Udvalgene skal drøfte samspillet på to udvalgsmøder samt på et temamøde for Regionsrådet den 4. november. Til at facilitere forløbet har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdte et seminar den 5. marts 2019, hvor det blev drøftet, hvordan man kan styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. På baggrund af seminaret blev det besluttet at videreføre den dialog, der havde været om samspillet. Derfor er der igangsat en større indsats i efteråret 2019 med det formål at drøfte, hvordan vi opnår en fælles forståelse af den gode dialog mellem parterne.

Et af målene med processen er, at der udarbejdes et ”kodeks” for det gode samarbejde, som efterfølgende kan foldes ud gennem nogle konkrete handlinger.

Til at facilitere indsatsen har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen.

Processen for politisk behandling af indsatsen

Indsatsen skal behandles i alle udvalg på to på hinanden følgende udvalgsmøder i efteråret. Alle udvalg har drøftet temaet på udvalgsmøderne i august/september 2019, og Mandag Morgen har derefter foretaget en mønsteranalyse af de synspunkter, som blev fremført ved udvalgsmøderne.

På baggrund af drøftelserne i første udvalgsrunde og interviews med fire politikere og tre embedsmænd har Mandag Morgen identificeret to temaer, som vil danne rammen for drøftelserne i anden udvalgsrunde i oktober.

Temaerne for den anden runde udvalgsdrøftelser er ’Det gode møde’ og ’Håndtering af fejl og misforståelser’.

Foruden behandlingen på udvalgsmøderne bliver samspillet mellem politikerne og administrationen også omdrejningspunktet for et temamøde i Regionsrådet den 4. november 2019. Her vil Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, facilitere dagen. Som et supplement til kodeks for samspillet mellem administrationen og politikerne vil der på mødet blive identificeret nogle inspirationsveje til, hvordan vi konkret fører kodekset ud i livet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 2

Samspil mellem politikere og regionen blev drøftet.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener