Søg
 
Møde i

7. Fastlæggelse af datoer for udvalgsmøder i 2020

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4162750

Resume

Udvalget forelægges datoer for møder i Udvalget for sundhed for alle i 2020 med henblik på at fastlægge datoerne og tidspunktet.

Sagsfremstilling

Den kommende mødeplan for alle politiske møder i Region Sjælland er under udarbejdelse.

Det er foreløbigt planlagt, at alle udvalg har 6-7 møder fordelt hen over året.

Mødernes tilrettelæggelse er foreslået med udgangspunkt i de tidligere rammer.

Der lægges op til, at Udvalget for sundhed for alle kan afholde møder på følgende datoer og tider:

Den 13. januar 2020 kl. 09.00-12.00

Den 13. marts 2020 kl. 08-11.00

Den 6. maj 2020 kl. 09.00-12.00

Den 9. september 2020 kl. 09.00-12.00

Den 8. oktober 2020 kl. 08.00-11.00

Den 11. november 2020 kl. 09.00-12.00

Administrationen vil udarbejde en samlet mødeplan for alle nedsatte udvalg under Regionsrådet, når alle udvalg har godkendt mødedatoer og tider.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for sundhed for alle fastlægger mødedatoer og tider for møder i 2020.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 7

Udvalget ønsker at halvdelen af møderne ligger om eftermiddagen. Der udarbejdes nye forslag til mødedatoer og tider.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener