Søg
 
Møde i

7. Forebyggelsesstrategi: Regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3880375

Resume

Udvalget for sundhed for alle arbejder med en forebyggelsesstrategi for Region Sjælland. Som et led i arbejdet drøftes regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alles arbejde med en forebyggelsesstrategi tager afsæt i en overordnet målsætning om at gøre det lettere for alle patienter i sundhedsvæsenet i Region Sjælland at træffe de sunde valg, som giver den bedste livskvalitet for den enkelte.

Udvalget har med udgangspunkt i bl.a. tre temadrøftelser arbejdet med input til forebyggelsesstrategien. Som et udgangspunkt for strategien og derved også temadrøftelserne er de særlige udfordringer, som dokumenteres i Region Sjællands seneste sundhedsprofil fra 2017. Det har ført til tre forudgående temadrøftelser med særligt fokus på indsatser knyttet til tobaksforebyggelse, fremme af motion og sund kost samt styrket arbejde med mental sundhed.

I henhold til det forudgående arbejde med forebyggelsesstrategien vil udvalget modtage et mundtligt oplæg som afsæt for videre politisk drøftelse af forebyggelse i en regional kontekst. Oplægget vil bl.a. have fokus på, hvordan en styrkelse af forebyggelsesområdet kan tænkes ind i eksisterende regionale indsatser.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet drøftes i henhold til Region Sjællands forebyggelsesstrategi.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 7

Regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet blev drøftet som input til Region Sjællands forebyggelsesstrategi, herunder fokus på systematik i forhold til kvalitetsstandarder.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener