Søg
 
Møde i

5. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830981

Studietur for udvalget

Udvalget har mulighed for at tage på studietur indenfor en økonomisk ramme på op til kr. 12.000 pr. medlem pr. udvalg pr. fireårige funktionsperiode. Det primære formål med en studietur vil være at understøtte udvalgets arbejde med konkretisering af den overordnede forebyggelsesstrategi, herunder at indhente inspiration til de årlige handleplaner.

Studieturen kan foregå i ind- eller udland, som én samlet tur eller som flere ture af kortere varighed, afhængig af hvad der vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Der arbejdes ud fra en ramme, hvor en studietur vil finde sted i 3. kvartal.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 5

Udvalget drøftede en kommende studietur for udvalget, herunder at studietur forventes afviklet i fjerde kvartal af 2019.

Udvalget modtog orientering om netop frigjort pulje med midler målrettet etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse samt indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur. Puljen er på 200 mio. kr. og har ansøgningsfrist for kommuner, regioner og lægehuse 20. marts 2019.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener