Søg
 
Møde i

7. Forslag til studietur

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3906123

Resume
Udvalget præsenteres for et forslag til studietur til Psykiatrien Region Syddanmark og Psykiatrien Region Midtjylland i løbet af efteråret 2019.

Sagsfremstilling

Udvalget for social og psykiatri har tidligere drøftet studietur, og der er i processen tilkendegivet temaer i form af telepsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. Derudover har udvalgets formand et forslag om besøg i Region Syddanmarks Retspsykiatri i Middelfart.

På den baggrund foreslås det, at udvalget gennemfører en studietur til de vestlige regioners psykiatri. Psykiatrien har været i kontakt med hhv. Region Syddanmark og Region Midtjylland for at drøfte mulige besøgssteder.

Der foreslås følgende 2-dages program i hovedtræk:

Dag 1:

· Morgen: Afrejse fra Sorø

· Formiddag: Besøg i Telepsykiatrisk Center i Odense, Region Syddanmark

· Eftermiddag: Besøg i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Aabenraa, Region Syddanmark

· Aften: Overnatning i Århus

Dag 2:

· Formiddag: Besøg i spæd- og småbørnspsykiatri i Århus, Region Midtjylland

· Eftermiddag: Afdeling for Retspsykiatri i Middelfart, Region Midtjylland

· Seneftermiddag: Hjemrejse til Region Sjælland

I vedlagte bilag uddybes de enkelte programpunkter.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til overordnet programindhold

2. drøfter evt. særlige ønsker/interesser, som udvalget ønsker fokus på i forhold til de enkelte besøgssteder

3. drøfter mulige datoer for studieturen med henblik på den videre planlægning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 7

Udvalget godkendte forslag til overordnet programindhold for studietur, idet det undersøges, om det også er muligt at besøge Psykiatriens Hus i Silkeborg og desuden have fokus på samarbejde med kommuner og almen praksis.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Forslag til overordnet program for studietur


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener